Huiswerkbegeleiding & Bijles

In Haarlem-Noord

Huiswerkbegeleiding & Bijles

In Haarlem-Noord

U bent nu hier:Home > Diensten > Huiswerkbegeleiding & Bijles

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding bij De HuiswerkClub is perfect voor elke leerling die moeite heeft met geconcentreerd werken of met het op tijd afkrijgen van huiswerk. Na de huiswerkbegeleiding komt de leerling thuis en het huiswerk is af! Uw zoon of dochter is blij (want bij) en u hoeft er als ouder niet meer achteraan te zitten.

Wij signaleren hiaten of achterstanden en maken daar een plan voor. Daarbij begeleiden wij het vooruit werken en zijn er altijd ervaren, professionele begeleiders aanwezig die uitleg bieden bij vragen over de stof.

U kunt ook huiswerkbegeleiding bij De HuiswerkClub uitproberen dankzij onze opzegtermijn van 2 weken! Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op
Bijles
Huiswerkbegeleiding

Bijles (€35 p/u)

Alle vakken & alle niveaus

Bij De HuiswerkClub bieden wij ook bijlessen voor alle leerlingen op alle niveaus, van basisschoolleerlingen tot leerlingen van de eindexamenklas middelbare school.

Vooral bij basisschoolleerlingen is het zaak snel te achterhalen wat er aan de hand is en doeltreffend hulp te bieden. Zo voorkom je dat eventuele achterstanden nadelige gevolgen hebben op de lange termijn.

Bij rekenen kan er bijvoorbeeld basiskennis ontbreken waardoor de stof niet meer wordt begrepen of de leerling kan moeite hebben met het maken van de stap naar een volgende oplossingsstrategie bij de basisvaardigheden.

In de onderbouw leert de leerling bijvoorbeeld eerst optellen door ‘kolomrekenen’ en later moet de leerling onder elkaar optellen van rechts naar links met onthouden. Evenzo veranderen in de loop van de basisschool de oplossingsstrategieën voor min-, deel- en keersommen.

Onzekere rekenaars houden dan vaak vast aan de oude methode of verzinnen een mengelmoesje van beide methodes of proberen voortaan alles uit het hoofd op te lossen. Dit wordt niet altijd opgemerkt. Hierdoor komt de leerling in de knel en neemt het zelfvertrouwen steeds meer af.

Bij taal is het eveneens zaak de leerling met gerichte oefeningen te helpen. Bij begrijpend lezen valt vaak veel winst te behalen, ook als de leerling geen ‘lezer’ is.

Daarbij komt dat de score voor begrijpend lezen relatief zwaar meetelt bij basisschoolleerlingen die een ‘dubbel schooladvies’ hebben gekregen. Dit is op zich logisch want begrijpend lezen is de basis van alle vakken.

Laat uw kind met gerichte bijlessen helpen bij De HuiswerkClub zodat hij weer lekker meekomt en er ook weer plezier in krijgt!

Neem contact op

Andere diensten

Als er hiaten of achterstanden worden geconstateerd dan worden die zoveel mogelijk opgelost tijdens de gewone huiswerkbegeleiding. Echter, als er meer aan de hand is dan bieden wij ook…

Remedial Teaching

Als uitleggen alleen niet volstaat

Afspraak maken

Afspraak maken

Werkstukken

Hulp nodig bij het maken van een werkstuk?

Lees meer

Meer info

Dyslexie-onderzoek

Ook hiervoor kunt u bij De HuiswerkClub terecht!

Lees meer

Meer info