Aanvullende diensten

Aanvullende diensten

U bent nu hier:Home > Diensten > Aanvullende diensten

Gedegen begeleiding

Als onderdeel van de bijles of huiswerkbegeleiding bieden wij…

Wij begeleiden het vooruit werken naar belangrijke testperiodes, voor de basisschoolleerling bijvoorbeeld:

  • Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS)

  • NIO toets (Intelligentietest voor Onderwijsniveau

  • IEP Eindtoets (ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs)

  • het Drempelonderzoek

  • de Drempeltest

  • enzovoorts..

Voor de middelbare scholier verzoeken wij ook toegang tot Magister zodat er op tijd wordt begonnen aan het leren voor proefwerken en schoolonderzoeken. Heeft u vragen?

Neem contact op

Hulp

bij Werkstukken en Spreekbeurten

Wij helpen met plannen, opzoeken, ordenen en verwerken van informatie en met de presentatie van het werkstuk of de spreekbeurt. Hierbij besteden wij ook aandacht aan de betrouwbaarheid van de verschillende bronnen die geraadpleegd kunnen worden.

Hulp

bij Werkstukken en Spreekbeurten

Wij helpen met plannen, opzoeken, ordenen en verwerken van informatie en met de presentatie van het werkstuk of de spreekbeurt. Hierbij besteden wij ook aandacht aan de betrouwbaarheid van de verschillende bronnen die geraadpleegd kunnen worden.

Extra begeleiding

voor brugklas leerlingen

De ene leerling vindt het lastiger zijn/haar draai te vinden op de middelbare dan de andere. Er komt ook zoveel op je af, en bijna alles is anders.. DeHuiswerkclub helpt de leerling deze overstap zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen met bijvoorbeeld een wekelijks ‘planningsuurtje.’

De ene leerling vindt het lastiger zijn/haar draai te vinden op de middelbare dan de andere. Er komt ook zoveel op je af, en bijna alles is anders.. DeHuiswerkclub helpt de leerling deze overstap zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen met bijvoorbeeld een wekelijks ‘planningsuurtje.’

Extra begeleiding

voor brugklas kinderen

Andere begeleidende diensten

Als er hiaten of achterstanden worden geconstateerd dan worden die zoveel mogelijk opgelost tijdens de gewone huiswerkbegeleiding of bijles. Als er meer aan de hand is dan bieden wij ook…

Remedial Teaching

Wij signaleren hiaten of achterstanden en maken daar een behandelingsplan voor dat passend is bij de betrokken leerling. In dit plan staan onder meer duidelijk omschreven tussendoelen en een indicatie van tijd waarbinnen het gewenste eindresultaat bereikt zou moeten worden.

Wilt u meer informatie?

Contact opnemen

Onderzoek Dyslexie/Dyscalculie

Er kan soms aanleiding zijn tot onderzoek naar dyslexie of dyscalculie. Wij kunnen deze verzorgen of hebben contact met instanties die dat kunnen.

Ook biedt DeHuiswerkclub een vooronderzoek dyslexie of dyscalculie waarmee kan worden bepaald of verder onderzoek ter verkrijging van een verklaring zinvol is.

Neem contact op

Afname IQ-test

Soms komt het voor dat een leerling wordt overvraagd. En daar wordt niemand gelukkig van..

Om die reden bieden wij bij De HuiswerkClub in Haarlem de mogelijkheid om een IQ-test af te nemen bij een leerlingen als daar een aanleiding voor is. Als u vragen heeft kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Contact opnemen

Vele leerlingen gingen u voor!

Het is leuk om daar te werken en ik vind het heel fijn omdat hij mij altijd helpt.
Wiek, 9 jaar
Martijn is aardig en maakt veel grapjes en helpt je goed als je iets niet goed weet.
Mees, 12 jaar

Wij zijn zeer tevreden over de huiswerkclub. Meester Martijn heeft onze zoon heel goed begeleid op de basisschool en nu ook weer op de middelbare school. Onze zoon gaat er met veel plezier heen. Martijn geeft ons maandelijks zeer duidelijk feedback over de voortgang.

Bas, Ouder
Mijn dochter Julie volgt sinds groep 8 (ze zit inmiddels in Havo2) bijlessen bij Martijn. Maar het is zoveel meer dan bijles, de bijles is soms zelfs bijzaak. Want Martijn verdiept zich niet alleen in de stof die het kind moet leren beheersen, maar vooral ook in het kind zelf. Mijn dochter heeft Martijn om diverse redenen echt nodig gehad, om zelfvertrouwen te ontwikkelen, te leren hoe je moet leren en vooral om successen te vieren, trots te zijn en plezier te hebben in wat je doet. De maandelijkse verslagen waren daarom uitgebreid en gingen echt over haar. Meer dan tevreden over de Huiswerkclub dus!
Van den Berg, Ouder
In zeer kort tijdsbestek kon mijn zoon terecht voor huiswerkbegeleiding. Persoonlijk, want de groepen waren vol. Dit is heel erg goed bevallen. Mijn zoon ging er met plezier heen, voelde zich thuis en werd deskundig en rustig begeleid bij het maken of leren van vakken. Hij is overgegaan en hoefde hierdoor niet van school!
Mary, Ouder
Onze dochter (groep 8) heeft een half jaar met veel plezier de HuiswerkClub bezocht. Ons verzoek was tweeledig: versterken van rekenvaardigheid en zelfvertrouwen. De kwaliteit van de begeleiding was zeer hoog, afwisselend en veelzijdig. De verslaglegging elke maand bood ons als ouders veel inzicht en vertrouwen, heel plezierig om te lezen. De HuiswerkClub heeft ons helder gemaakt waar de basisschool tekort heeft geschoten. Wij zijn blij dat er nog op een goede manier aan de basisvaardigheid rekenen is gewerkt en zijn er van overtuigd dat onze dochter hier veel aan heeft gehad en gaat hebben. Heel bijzonder is dat onze dochter elke week zelf en met veel plezier naar de HuiswerkClub ging; nooit geen zin en altijd blij.
Van der Naaten, Ouder
Onze zoon (groep 8) heeft prima begeleiding gehad van de HuiswerkClub. Zijn cijfers gingen omhoog en hij kreeg meer zelfvertrouwen. Wij als ouders zijn ook goed ondersteund. Wij hadden wat discussie met de basisschool rond het advies en door adviezen van de HuiswerkClub, waarbij wij gewezen werden op een aantal mogelijkheden die nog voor ons openstonden, is e.e.a. in betere banen geleid dan wij hadden durven hopen! Wij bevelen de HuiswerkClub van harte aan!
Sara, Ouder
Onze dochter heeft ruim 3 jaar reken/wiskunde bijles gehad van Martijn. Wij zijn heel erg tevreden over de manier waarop Martijn haar bijles heeft gegeven. Zij is altijd met veel plezier naar de bijlessen gegaan. Martijn is zeer betrokken, geduldig, benadert de kinderen positief en geeft ze ook veel zelfvertrouwen mee. Hij is echt begaan met de leerlingen. Maandelijks ontvingen wij als ouders een verslag van de behandelde stof. Niets dan lof over Martijn en de HuiswerkClub!
Jelka, Ouder
Onze zoon is begin groep 8 begonnen met de bijlessen bij de HuiswerkClub. We krijgen duidelijke verslagen over de voortgang. Op school draait hij nu beter mee en is zijn zelfvertrouwen gegroeid. Het is een extra zetje dat hij op school nodig heeft. Onze zoon gaat dan ook zonder problemen naar zijn bijles. Onze indruk is dat het professioneel wordt aangepakt in een heel prettige sfeer. Wij zijn dan ook zeer tevreden over de HuiswerkClub.
Frans, Ouder
Onze dochter volgt al enige tijd bijles bij de HuiswerkClub en niet alleen zijn wij daar heel erg tevreden over, ook onze dochter zelf gaat met veel plezier iedere week naar Martijn. Voor haar is het fijn één op één aandacht te krijgen en vragen te kunnen stellen over zaken die ze in de les op school nog niet helemaal goed begrepen heeft. Martijn is een rustig, heel prettig persoon die ook altijd tijd maakt voor een spelletje, grapje of aanmoediging. Ook naar ons toe toont hij zich zeer betrokken en zorgt hij via een maandelijks verslag voor een duidelijk beeld van de voortgang. Top!
Janssen, Ouder
Wij hebben hele prettige ervaringen met de HuiswerkClub. Het is een kleine huiselijke groep met individuele aandacht wat erg belangrijk is voor mijn dochter van 14 die dyslexie heeft en concentratieproblemen. Er is op een makkelijke manier contact te maken over aanpassingen. Dankzij de super bijles Engels heeft mijn dochter voor het eerst een voldoende voor Engels en het zelfvertrouwen gekregen dat zij misschien best wel goed hierin is!!
Sacha, Ouder
Huiselijke sfeer, goede communicatie, prettige docent. Ook geschikt voor basisschoolleerlingen. Onze dochter zit op de basisschool en gaat sinds ze op de HuiswerkClub zit met sprongen voor uit (met rekenen).
Roeper, Ouder
Wij hebben goede ervaringen met de HuiswerkClub. Er is altijd overleg mogelijk, programma kan worden aangepast. Wat wij heel belangrijk vinden, is dat het in een huiselijke sfeer plaatsvindt en dat de begeleiding aangepast wordt aan het kind. Onze zoon heeft er veel profijt van met afgelopen jaar als resultaat overgaan! Dit dankzij de hulp van de HuiswerkClub!
Edith, Ouder