DeHuiswerkclub

Welkom op de site van de DeHuiswerkclub. Wij bieden:


Huiswerkbegeleiding

De leerling komt thuis en het huiswerk is af! Uw zoon of dochter is blij (want bij)! U hoeft er als ouder niet meer achteraan te zitten.

Uitleg

Er zijn tijdens de huiswerkbegeleiding ervaren personen aanwezig die uitleg bieden bij vragen over de stof.

Achterstanden

Wij signaleren hiaten of achterstanden en maken daar een plan voor.

Pre-Teaching

Wij begeleiden het vooruit werken.

Werkstukken

Wij helpen met plannen, opzoeken, ordenen en verwerken van informatie en met de presentatie van het werkstuk.Andere diensten

Als er hiaten of achterstanden worden geconstateerd dan worden die zoveel mogelijk opgelost tijdens de gewone huiswerkbegeleiding. Als er meer aan de hand is dan bieden wij ook…

Remedial Teaching

Als uitleggen alleen niet volstaat

Bijlessen

Alle vakken en alle niveaus

Dyslexieonderzoek

Er kan soms aanleiding zijn tot onderzoek naar dyslexie. Wij kunnen deze verzorgen of hebben contact met instanties die dat kunnen. Dit geldt ook voor psychologisch onderzoek.


Meld je snel aan!

Op deze website bieden wij u enige informatie. Een website kan er heel gelikt uitzien maar het gaat om het resultaat. Uw kind moet er beter van worden!

Dus: Stuur een email met uw contactgegevens en wij nemen snel contact op.

Of bel 06-2303 0140 om een afspraak te maken.